Sponzoři

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří Opálecký šach v minulosti podpořili. Organizátoři, sponzoři, fotografové, novináři a další přátelé královské hry zaslouží velký dík.

Organizují a s organizací pomohli

Ceny do předchozích ročníků věnovali

Zázemí poskytli

Na materiální zabezpečení přispěl

Publicitu a mediální podporu zajistili

Fotografovali

Se zprovozněním webu pomohl

Všem jmenovaným srdečně děkuje hlavní pořadatel Pavel Rousek.