Pravidla šachu

Šachy jsou starobilou strategickou deskovou hrou. Klíčová pravidla šachu jsou představena na tomto místě. Jedná se však o velmi stručnou podobou pravidel šachové hry. Plnou verzi šachových pravidel vč. jejich výkladu můžete sthánout ze stránek Šachového svazu České republiky. Turnajová pravidla se můžete dočíst v sekci pravidla turnaje.

Šachovnice

Šachy se hrají na šachovnici o rozměru 8 × 8 polí. Šachovnice je orientována tak, aby měli oba šachisté tmavé rohové pole po své levé ruce. Základní postavení kamenů na šachovnici je zobrazeno na diagramu.

Počáteční postavení

Základní tahy

Pravidla šachu stanoví, že první tah provádí hráč s bílými figurami, oba hráči pak provádí tahy střídavě.

PěšecPěšec může táhnout pouze vpřed, při každém tahu jen o jedno pole. Výjimkou je pohyb ze základního postavení, kdy se může pohnout o jedno nebo o dvě pole vpřed. Při braní soupeřových kamenů se pěšec pohybuje o jedno pole diagonálně vpřed.

JezdecJezdec (někdy nesprávně označovaný jako kůň) se pohybuje ve skocích tvaru písmene L – dvě pole vpřed, vzad, vpravo nebo vlevo a jedno pole v pravém úhlu k původnímu pohybu. Jezdec je jedinou figurou ve hře, která může přeskakovat cizí i vlastní kameny.

StřelecStřelec se pohybuje diagonálně v libovolném směru o libovolný počet polí, nesmí však přitom přeskakovat jiné kameny. Každá barva má na počátku hry jednoho bělopolného střelce (který kontroluje 32 bílých polí) a jednoho černopolného střelce (který kontroluje 32 černých polí).

VěžVěž je druhým nejsilnějším kamenem v šachu. Posouvá se po sloupcích a řadách o libovolný počet polí, nestojí-li v cestě jiný kámen. Věží a králem lze provádět rošádu. Tento speciální tah je popsán níže.

DámaDáma (někdy označovaná jako královna) může táhnout jako věž nebo jako střelec. Může se tedy posouvat po řadách, sloupcích či diagonálách o libovolný počet polí. Ani dáma však nemůže při tahu přeskočit vlastní ani cizí kameny.

KrálKrál je nejdůležitější figurou ve hře, pohybuje se však nejpomaleji, protože může táhnout pouze o jedno pole libovolným směrem.

Speciální tahy

Rošáda je tahem, při kterém se král posouvá o dvě pole směrem k jedné z věží a příslušná věž se posune na pole, které král přeskočil. Mezi králem a věží se nesmí nacházet žádná figura, králem ani věží nesmělo být před rošádou táhnuto, král nesmí být na žádném z polí v šachu.

Braní mimochodem (en passant) je speciálním tahem, kdy může být pěšec sebrán soupeřovým pěšcem při vystoupení ze základní pozice jedním tahem o 2 pole. Soupeř může tohoto pěšce sebrat v následujícím tahu pěšcem v sousedním sloupci tak, jako kdyby tento pěšec postoupil jen o 1 pole.

Dojde-li pěšec na poslední řadu, promění se tímto tahem v libovolnou figuru stejné barvy.

Provedení tahu

Pokud se hráč úmyslně dotkne některé ze svých figur, musí s ní provést tah, je-li přípustný aspoň jeden tah touto figurou. Pokud hráč provede tah a figuru pustí, není již povolena oprava tohoto tahu a na tahu je nyní soupeř.

Ukončení partie

Hráč vyhrává partii, pokud dal soupeři mat (soupeř je v šachu a neexistuje tah, kterým by šach odvrátil), nebo pokud se soupeř vzdá. Partie končí remízou v případě patu (jeden z hráčů sice nemá šach, je na tahu, ale nemůže provést žádný tah odpovídající pravidlům), dále pokud žádný ze soupeřů nemůže dát mat (například z důvodu nedostatku materiálu), opakuje-li se stejná pozice na šachovnici 3×, dohodnou-li se na remíze oba soupeři.

Tolik tedy základní pravidla šachu.