Původní myšlenka

Nápad

Myšlenka na uspořádání šachového turnaje se zrodila v hlavách Otakara Muchky a Pavla Rouska někdy na jaře roku 2006. Odehrálo se to v hostinci U Mařenky na Opálce nad půllitrem piva a jednou z mnoha společných partií. Oba se dohodli na zrealizování této myšlenky, čímž se začala psát úspěšná historie turnaje pojmenovaného dle místa konání Opálecký šach.

Realizace

Přípravy včetně definice turnajových pravidel s odkazováním na pravidla šachu FIDE postupovaly poměrně rychle, takže 18. listopadu 2006 se mohl slavnostně zahájit první ročník. Turnaj je pořádán pravidelně každý podzim, přičemž na jaře 2007 se mu narodila mladší sestřička jménem Opálecká dáma.

Poslání

Naším snem je, aby se všichni šachisté dobře bavili, zahráli se krásné partie a rádi se na Opálku vraceli. Pokud se to daří, vděčíme za to nejen pořadateli, ale také sponzorům, kteří turnaj všemožně podporují.