Pravidla turnaje

Opálecký ŠACH se hraje podle pravidel šachu Mezinárodní šachové federace FIDE a Českého šachového svazu. Pravidla turnaje jsou s drobnými výjimkami v souladu s uvedenými pravidly šachové hry, o kterých blíže pojednává sekce pravidla šachu.

Časový limit

Partie na opáleckém turnaji se hrají s časovým limitem. Ten je nejčastěji zvolen na úrovních 2×20 minut v základní skupině, 2×30 minut ve vyřazovacích partiích a 2×5 minut při dodatečném rozhodování o postupu.

Z důvodu omezeného vybavení šachovými hodinami se může stát, že na partie ve skupinách nebude určeno časové omezení. I v tomto případě je však doporučováno odehrát partie bez zbytečného zdržování.

Zapisování partií

Šachisté nejsou povinni zapisovat svoje partie. Rozhodne-li se hráč svojí nebo cizí partii zapsat, nemůže mu v tom nikdo bránit. Pořadatelé mají právo si takto zapsanou partii vyžádat pro účely analýzy a zveřejnění.

Bodování

Vítěz partie si připisuje 1 bod, poražený 0 bodů. Skončí-li partie remízou, připisují si oba soupeři 0,5 bodu.

Základní skupiny

V základní skupině (nebo základních skupinách) hraje každý s každým po jedné partii, barva kamenů je určena, případně losována. O pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů. Při shodě bodů je rozhodující výsledek vzájemně odehrané partie. Při remízové vzájemné partii rozhoduje o pořadí pomocné hodnocení v podobě součtu bodů poražených soupeřů a poloviny bodů soupeřů, s nimiž partie skončila remízou (Sonnenborn-Bergerův systém). Při shodném pomocném hodnocení rozhoduje blesková šachová partie. Při remízové bleskové partii rozhoduje los.

Vyřazovací část

Do play-off postupují vždy čtyři nejlepší z každé osmifinálové skupiny. První ze skupiny A narazí na 4. ze skupiny B, 2. ze skupiny A na 3. ze skupiny B atd. V případě nižšího počtu účastníku turnaje se hraje jedna čtvrtfinálová skupina, ze které postupují čtyři nejlepší do play-off, kde se o postup do finále utká 1. se 4. a 2. se 3.

O postupujícím ve vyřazovací části turnaje rozhoduje jedna vítězná partie (při dostatku času se lze předem dohodnout na dvou vítězných partiích). V případě nerozhodného výsledku se hrají bleskové partie, a to takový počet, dokud jeden ze soupeřů v některé z partií nezvítězí.

Chování hráčů

Hráči mají zakázáno používání jakýchkoliv pomůcek, poznámek, informačních zdrojů, rad nebo analýz partií. Mobilní telefony se smějí používat jen v tichém režimu a pouze pro vyřizování jiných než šachových záležitostí.

Opálecký ŠACH je nekuřáckým turnajem. Po dobu od zahájení po ukončení turnaje je zapovězeno kouření v prostorách, kde se partie odehrávají.

Po dobu konání turnaje je osobám starším 18 let povolena konzumace nápojů, zejména alkoholických. Pro zlepšení vlastního výsledku je možno opít soupeře.

To jsou tedy specifika, která umožňují pravidla turnaje Opálecký ŠACH.